POHYB A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení včetně poznávání sebe sama, svého těla a okolí nám přináší řadu pozitivních chvil v životě. Pomocí jednoduchých cvičení s netradičním náčiním, s netradičními přístupy a s hudebním doprovodem můžeme nacházet cesty k životní rovnováze a k životní filozofii. Psychomotorika rozvíjí všechny stránky osobnosti a pomáhá při prožívání hlubokých prožitků pramenících z vlastních zdrojů osobnosti. Přináší hodnoty zejména v kontextu současnosti, který je charakterizován krizí v prožívání a v prožitkovosti. Psychomotorika nepředává prožitek, pouze nabízí a ukazuje cestu.

Bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení včetně poznávání sebe sama, svého těla a okolí nám přináší řadu pozitivních chvil v životě. Pomocí jednoduchých cvičení s netradičním náčiním, s netradičními přístupy a s hudebním doprovodem můžeme nacházet cesty k životní rovnováze a k životní filozofii. Psychomotorika rozvíjí všechny stránky osobnosti a pomáhá při prožívání hlubokých prožitků pramenících z vlastních zdrojů osobnosti. Přináší hodnoty zejména v kontextu současnosti, který je charakterizován krizí v prožívání a v prožitkovosti. Psychomotorika nepředává prožitek, pouze nabízí a ukazuje cestu.

Bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení včetně poznávání sebe sama, svého těla a okolí nám přináší řadu pozitivních chvil v životě. Pomocí jednoduchých cvičení s netradičním náčiním, s netradičními přístupy a s hudebním doprovodem můžeme nacházet cesty k životní rovnováze a k životní filozofii. Psychomotorika rozvíjí všechny stránky osobnosti a pomáhá při prožívání hlubokých prožitků pramenících z vlastních zdrojů osobnosti. Přináší hodnoty zejména v kontextu současnosti, který je charakterizován krizí v prožívání a v prožitkovosti. Psychomotorika nepředává prožitek, pouze nabízí a ukazuje cestu.

004

POHYB A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení včetně poznávání sebe sama, svého těla a okolí nám přináší řadu pozitivních chvil v životě. Pomocí jednoduchých cvičení s netradičním náčiním, s netradičními přístupy a s hudebním doprovodem můžeme nacházet cesty k životní rovnováze a k životní filozofii. Psychomotorika rozvíjí všechny stránky osobnosti a pomáhá při prožívání hlubokých prožitků pramenících z vlastních zdrojů osobnosti. Přináší hodnoty zejména v kontextu současnosti, který je charakterizován krizí v prožívání a v prožitkovosti. Psychomotorika nepředává prožitek, pouze nabízí a ukazuje cestu.

Bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení včetně poznávání sebe sama, svého těla a okolí nám přináší řadu pozitivních chvil v životě. Pomocí jednoduchých cvičení s netradičním náčiním, s netradičními přístupy a s hudebním doprovodem můžeme nacházet cesty k životní rovnováze a k životní filozofii. Psychomotorika rozvíjí všechny stránky osobnosti a pomáhá při prožívání hlubokých prožitků pramenících z vlastních zdrojů osobnosti. Přináší hodnoty zejména v kontextu současnosti, který je charakterizován krizí v prožívání a v prožitkovosti. Psychomotorika nepředává prožitek, pouze nabízí a ukazuje cestu.

Bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení včetně poznávání sebe sama, svého těla a okolí nám přináší řadu pozitivních chvil v životě. Pomocí jednoduchých cvičení s netradičním náčiním, s netradičními přístupy a s hudebním doprovodem můžeme nacházet cesty k životní rovnováze a k životní filozofii. Psychomotorika rozvíjí všechny stránky osobnosti a pomáhá při prožívání hlubokých prožitků pramenících z vlastních zdrojů osobnosti. Přináší hodnoty zejména v kontextu současnosti, který je charakterizován krizí v prožívání a v prožitkovosti. Psychomotorika nepředává prožitek, pouze nabízí a ukazuje cestu.