KOUČINK

Dnes je nazýváno koučinkem téměř všechno. Od manažerské zpětné vazby až po astrologický výklad či sexuální poradenství. Koučink je moderní pojem, který láká i odrazuje. Téměř každý se dnes prezentuje jako kouč, nabízí koučink rozličných oblastí, ale kdo se v tom má vyznat?

NADPIS H3

Bohužel nepanuje všeobecná shoda na tom, co přesně koučink je a tak si jej každý pojal po svém. Kliente vyber si. Pestrost a možnost výběru je samozřejmě v pořádku. Abychom byli ale schopni rozlišit opravdový koučink, tak jak ho chápou profesní asociace koučů i světoví průkopníci koučinku, od toho, co se koučinkem jen nazývá, můžeme vyjít z definice, na které se shodli členové české kapitoly mezinárodní asociace koučů ICF:

 

„Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.“

021

Dnes je nazýváno koučinkem téměř všechno. Od manažerské zpětné vazby až po astrologický výklad či sexuální poradenství. Koučink je moderní pojem, který láká i odrazuje. Téměř každý se dnes prezentuje jako kouč, nabízí koučink rozličných oblastí, ale kdo se v tom má vyznat?

NADPIS H3

Bohužel nepanuje všeobecná shoda na tom, co přesně koučink je a tak si jej každý pojal po svém. Kliente vyber si. Pestrost a možnost výběru je samozřejmě v pořádku. Abychom byli ale schopni rozlišit opravdový koučink, tak jak ho chápou profesní asociace koučů i světoví průkopníci koučinku, od toho, co se koučinkem jen nazývá, můžeme vyjít z definice, na které se shodli členové české kapitoly mezinárodní asociace koučů ICF:

 

„Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.“